ຂຽນຂໍ້ຄວາມພາສາລາວດ້ວຍ unicode font

ຖ້າຂຽນໄປແລ້ວບໍ່ອອກເປັນພາສາລາວ ກົດທີ່ ”ເປີດ”

 

ໃຊ້ໂຕປ່ຽນພາສາລາວ: ເປີດ  ປິດ  

ຫລັງຈາກຂຽນແລ້ວ ໃຫ້ທາສີເອົາ ແລະ copy ໄປ paste ໃສ່ເວັບບອດບ່ອນຕັ້ງກະທູ້ໃຫມ່ຫລືຕອບກະທູ້

ເຂົ້າສູ່ເວັບບອດກົດປຸ່ມນີ້ webboardhome